Bussholdeplassen ved Brattørkaia 16 er midlertidig flyttet under byggeperioden. Det er nødvendig å stenge fortauet langs adkomstveien, noe som gjør av- og påstigning på buss vanskelig. Det vil heller ikke være tilrettelagt for forflyttningshemmede.

Bussholdeplassen er flyttet til holdeplass som vist på kartet.

Vei fra Nordre avlastningsvei og langs kaifronten vil i utgangspunktet holdes åpen gjennom byggeperioden, men ved oppstart av byggingen av Powerhouse kan det bli nødvendig å stenge vei fra Nordre avlastningsvei. Vi vil informere om status fortløpende.