Følg med på hva som skjer uke for uke.

Uke 34 Powerhouse

Betong

 • Graving,fundament, søyle opp til terreng
 • Skjær og demontering av sjøgangen

Fjordplassen

 • Trekking, isolering, fylling, klagjøring for asfalt

Tak

 • Stålmontasje ifm. tak
 • Montering av massivtre
 • Tekking, isolering
 • Braketter solcellepanel uke 38/39

Fasader/Yttervegger

 • Innsetting av vinduer, 5, 6 og 7. etg.
 • Gipsing og lekting inne i elipse og plan 8 nord og vest

Innvendige vegger

 • Arbeid for alle fag
 • overvannsledning fra Powerhouse ut til sjøen – oppstart 20.8.

Rigg og drift

 • Trafikkvakt ved behov
 • Fokus på HMS og ryddighet i alle ledd.
 • Heis stenges 6.8.-30.9 på Sjøbrua
 • Flytting av stillas

 

Uke 35 Powerhouse

Betong

 • Skjær og demontering av sjøgangen
 • Betongarbeider for å binde bygget sammen med sjøgangen

Fjordplassen

 • Trekking, isolering, fylling, klagjøring for asfalt

Tak

 • Stålmontasje ifm tak
 • Montering av massivtre
 • Tekking, isolering
 • Braketter solcellepanel uke 38/39

Fasader/Yttervegger

 • Innsetting av vinduer, 5, 6 og 7 etg
 • Gipsing og lekting inne i elipse og plan 8 nord og vest

Rigg og drift

 • Trafikkvakt ved behov
 • Fokus på HMS og ryddighet i alle ledd.
 • Heis stenges 6.8.-30.9 på Sjøbrua
 • Flytting av stillas

 

Uke 36 Powerhouse

Betong

 • Skjær og demontering av sjøgangen
 • Betongarbeider for å binde bygget til sjøgangen

Fjordplassen

 • Trekking, isolering, fylling, klagjøring for asfalt

Tak

 • Stålmontasje ifm tak
 • Montering av massivtre
 • Tekking, isolering
 • Braketter solcellepanel uke 38/39


Fasader/Yttervegger

 • Innsetting av vinduer, 5., 6. og 7. etg.
 • Gipsing og lekting inne i elipse og plan 8 nord og vest


Rigg og drift

 • Trafikkvakt ved behov
 • Fokus på HMS og ryddighet i alle ledd.
 • Heis stenges 6.8.-30.9 på Sjøbrua
 • Flytting av stillas

 

Trykk her for å se utsnitt som viser området vi skal gjennom med overvannsledning.

 

Plan 3, støpeetappe til høyre for turkis strek (del 2) og støpeetappe til venstre (del 1)