Følg med på hva som skjer uke for uke.

 

 

Uke 22 Powerhouse

Betong

 • Plan 7 betongdekke (støp torsdag 24.5.18)
 • Betongdekke

Innevndige arbeider 1. og 2. plan

 • Innervegger
 • Skjult anlegg, kabelmontasje, rørføringer

Fasader/Yttervegger 1., 2., 3. og 4. plan

 • Stender, tetting og vinduer
 • Innblåsing av isolasjon
 • Sliping av betongdekker i 3 og 4 etg

Rigg og drift

 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd
 • Trafikkvakt for støping under all dekkestøping og ved behov.
 • Montering stillas/klatrere sør og øst
 • Nordre avlastningsvei et kjørefelt stenges 24.5. og 14.6.18
 • Brakkerigg demonteres

 

Uke 23 Powerhouse

Betong

 • Betongdekke

Innevndige arbeider 1. og 2., 3.plan

 • Innervegger
 • Skjult anlegg, kabelmontasje, rørføringer
 • Branntetting og støvbinding/maling

Fasader/Yttervegger 1., 2., 3. og 4. plan

 • Stender, tetting og vinduer
 • Innblåsing av isolasjon i yttervegg
 • Sliping av betongdekker 2 og 4 etg

Rigg og drift

 • Demontering av tårnkran ut mot veikryss, 07. og 08.05.18
 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd
 • Trafikkvakt for støping under all dekkestøping og ved behov.
 • Montering stillas/klatrere sør og øst
 • Brakkerigg demonteres

 

Uke 24 Powerhouse

Betong

 • Plan 8 betongdekke 14.6.18

Innevndige arbeider 1. og 2., 3. plan

 • Innervegger
 • Skjult anlegg, kabelmontasje, rørføringer
 • Branntetting og støvbinding/maling

Fasader/Yttervegger 1., 2., 3. og 4. plan

 • Stender, tetting og vinduer
 • Innblåsing av isolasjon i yttervegg
 • Sliping av betongdekker 3 og 4 etg

Rigg og drift

 • Demontering av tårnkran ut mot veikryss, 07. og 08.05.18
 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd
 • Trafikkvakt for støping under all dekkestøping og ved behov.
 • Montering stillas/klatrere sør og øst
 • Brakkerigg demonteres

 

 

 

Plan 3, støpeetappe til høyre for turkis strek (del 2) og støpeetappe til venstre (del 1)

Følg med på hva som skjer uke for uke.

 

 

Uke 22 Powerhouse

Betong

 • Plan 7 betongdekke (støp torsdag 24.5.18)
 • Betongdekke

Innevndige arbeider 1. og 2. plan

 • Innervegger
 • Skjult anlegg, kabelmontasje, rørføringer

Fasader/Yttervegger 1., 2., 3. og 4. plan

 • Stender, tetting og vinduer
 • Innblåsing av isolasjon
 • Sliping av betongdekker i 3 og 4 etg

Rigg og drift

 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd
 • Trafikkvakt for støping under all dekkestøping og ved behov.
 • Montering stillas/klatrere sør og øst
 • Nordre avlastningsvei et kjørefelt stenges 24.5. og 14.6.18
 • Brakkerigg demonteres

 

Uke 23 Powerhouse

Betong

 • Betongdekke

Innevndige arbeider 1. og 2., 3.plan

 • Innervegger
 • Skjult anlegg, kabelmontasje, rørføringer
 • Branntetting og støvbinding/maling

Fasader/Yttervegger 1., 2., 3. og 4. plan

 • Stender, tetting og vinduer
 • Innblåsing av isolasjon i yttervegg
 • Sliping av betongdekker 2 og 4 etg

Rigg og drift

 • Demontering av tårnkran ut mot veikryss, 07. og 08.05.18
 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd
 • Trafikkvakt for støping under all dekkestøping og ved behov.
 • Montering stillas/klatrere sør og øst
 • Brakkerigg demonteres

 

Uke 24 Powerhouse

Betong

 • Plan 8 betongdekke 14.6.18

Innevndige arbeider 1. og 2., 3. plan

 • Innervegger
 • Skjult anlegg, kabelmontasje, rørføringer
 • Branntetting og støvbinding/maling

Fasader/Yttervegger 1., 2., 3. og 4. plan

 • Stender, tetting og vinduer
 • Innblåsing av isolasjon i yttervegg
 • Sliping av betongdekker 3 og 4 etg

Rigg og drift

 • Demontering av tårnkran ut mot veikryss, 07. og 08.05.18
 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd
 • Trafikkvakt for støping under all dekkestøping og ved behov.
 • Montering stillas/klatrere sør og øst
 • Brakkerigg demonteres

 

 

 

Plan 3, støpeetappe til høyre for turkis strek (del 2) og støpeetappe til venstre (del 1)