Følg med på hva som skjer uke for uke.

Uke 21 BI

 • Søyler, dekker og bjelker plan 4, nordre del
 • Søyler, dekker og bjelker plan 5, nordre del
 • RIngmur på søndre del av hovedbygg
 • Flytting av kran internt på Powerhouse-tomt
 • Forberedende arbeider ifm fasade i Brattørkaia 15
 • Sporadisk støyende arbeid ifm fasade BK 15

Uke 22 BI

 • Søyler, bjelker plan 5, nordre del
 • Montasje stål og betong mellombygg
 • Ringmur på hovedbygg
 • Sjaktvegger plan 5
 • Nedrigging av beltekran
 • Sporadisk støyende arbeid ifm fasade BK 15

Uke 23 BI

 • Søyler, bjelker plan 5, nordre del
 • Montasje stål og betong mellombygg
 • Tak på mellombygg
 • Ringmur på hovedbygg
 • Montasje permanent sikring
 • MA stammer og sprinkler
 • Nedrigging av beltekran
 • Sporadisk støyende arbeid ifm fasade BK 15
 • Rigging av ny kran på Powerhouse-tomten

Uke 20 Powerhouse

 • Utgraving av tomt. Det kan bli noe meisling i korte perioder mellom kl. 15.00 og 19.00. Dette pga. eksisterende fundamenter og vegger som ikke er fjernet etter tidligere bygging.

Uke 21 Powerhouse

 • Utgraving av tomt. Det kan bli noe meisling i korte perioder mellom kl. 15.00 og 19.00. Dette pga. eksisterende fundamenter og vegger som ikke er fjernet etter tidligere bygging.

Se riggplan her.