Følg med på hva som skjer uke for uke.

Uke 28 BI

 • Innervegger
 • Stillasmontasje
 • Montasje permanent sikring
 • Aktiviteter med moderat støy
 • Isolering av gulv i 1.etg.

Uke 28 Powerhouse

 • Arbeid med betongvegger rundt teknisk rom
 • Tilbakefylling rundt betongplate/vegger

Uke 29 BI

 • Montasje stålbjelker mellombygg
 • Bunnledninger del 1
 • MA og sprinkler
 • Kjerneboring i dekker
 • Isolering, plast/armering etc samt gulvstøp i 1.etg.
 • Brannisolering stål
 • Aktiviteter med moderat støy
 • Sporadisk støyende arbeid på fasade på Brattørkaia 15 (struktur)
 • Stillasmontasje
 • Montasje av byggeheis

Uke 29 Powerhouse

 • Arbeid med betongvegger rundt teknisk rom
 • Tilbakefylling rundt betongplate/vegger

Uke 30 BI

 • Ringmur mellombygg
 • Isolering, plast/armering etc samt gulvstøp i 1.etg.
 • Brannisolering stål
 • Kjerneboring i dekker
 • Aktiviteter med moderat støy
 • Sporadisk støyende arbeid på fasade på Brattørkaia 15 (struktur)
 • Stillasmontasje

Uke 30 Powerhouse

 • Ferie (full stopp på byggeplass)

Uke 31 BI

 • Isolering, plast/armering etc samt gulvstøp i 1.etg.
 • Yttervegg
 • MA og sprinkler
 • Tekking tak hovedbygg
 • Brannisolering stål
 • Lecamuring i kjeller
 • Aktiviteter med moderat støy
 • Stillasmontasje

Uke 31 Powerhouse

 • Tilbakefylling rundt betongplate/vegger
 • Arbeid med betongvegger i parkeringskjeller

Uke 32 Powerhouse

 • Arbeid med betongvegger rundt teknisk rom
 • Tilbakefylling rundt betongplate/vegger

Uke 33 Powerhouse

 • Arbeid med betongvegger rundt teknisk rom
 • Tilbakefylling rundt betongplate/vegger
 • Arbeid med betongvegger i parkeringskjeller
 • Nedkjøring i tomt fjernes 14-18.august. Noe vil utføres på natt

 

Se riggplan her.