Brattøra P-hus stenges under byggeperioden. For de som har parkeringsavtale i dette anlegget vil det være midlertidig parkering i Pirbadet P-hus.

I forbindelse med oppstart av byggearbeidene på Brattørkaia 16, og forventet oppstart av Powerhouse på Brattørkaia 17 A innen kort tid, vil parkering på bakkeplan på disse eiendommene avvikles fra 21 november 2016.

For de som ikke har en parkeringsavtale i Brattørkaia P-hus vil det være mulig å etablere en egen parkeringsavtale ved å kontakte Trondheim Parkering KF. Benytt ellers omkringliggende parkeringshus og parkeringsplasser til de enhver tid gjeldende betingelser for parkeringen.