Prosjektgjennomføring

Live Web bilde byggeplass BK16-17

Les miljøinformasjonen

Miljøprosjekt i verdensklasse

Brattørkaia 17 A, Powerhouse, skal bli et miljøprosjekt i verdensklasse. Bygget skal Breeam-sertifiseres til Outstanding.

Miljøsertifisering av Brattørkaia 16

Brattørkaia 16 skal  Breeam-sertifiseres og tilfredsstille energiklasse A.

Kontakt Entras kundesenter

Velkommen til kundesenteret!

Hva skjer når

Følg med på hva som skjer uke for uke.

 

 

Uke 22 Powerhouse

Betong

 • Plan 7 betongdekke (støp torsdag 24.5.18)
 • Betongdekke

Innevndige arbeider 1. og 2. plan

 • Innervegger
 • Skjult anlegg, kabelmontasje, rørføringer

Fasader/Yttervegger 1., 2., 3. og 4. plan

 • Stender, tetting og vinduer
 • Innblåsing av isolasjon
 • Sliping av betongdekker i 3 og 4 etg

Rigg og drift

 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd
 • Trafikkvakt for støping under all dekkestøping og ved behov.
 • Montering stillas/klatrere sør og øst
 • Nordre avlastningsvei et kjørefelt stenges 24.5. og 14.6.18
 • Brakkerigg demonteres

 

Uke 23 Powerhouse

Betong

 • Betongdekke

Innevndige arbeider 1. og 2., 3.plan

 • Innervegger
 • Skjult anlegg, kabelmontasje, rørføringer
 • Branntetting og støvbinding/maling

Fasader/Yttervegger 1., 2., 3. og 4. plan

 • Stender, tetting og vinduer
 • Innblåsing av isolasjon i yttervegg
 • Sliping av betongdekker 2 og 4 etg

Rigg og drift

 • Demontering av tårnkran ut mot veikryss, 07. og 08.05.18
 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd
 • Trafikkvakt for støping under all dekkestøping og ved behov.
 • Montering stillas/klatrere sør og øst
 • Brakkerigg demonteres

 

Uke 24 Powerhouse

Betong

 • Plan 8 betongdekke 14.6.18

Innevndige arbeider 1. og 2., 3. plan

 • Innervegger
 • Skjult anlegg, kabelmontasje, rørføringer
 • Branntetting og støvbinding/maling

Fasader/Yttervegger 1., 2., 3. og 4. plan

 • Stender, tetting og vinduer
 • Innblåsing av isolasjon i yttervegg
 • Sliping av betongdekker 3 og 4 etg

Rigg og drift

 • Demontering av tårnkran ut mot veikryss, 07. og 08.05.18
 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd
 • Trafikkvakt for støping under all dekkestøping og ved behov.
 • Montering stillas/klatrere sør og øst
 • Brakkerigg demonteres

 

 

 

Plan 3, støpeetappe til høyre for turkis strek (del 2) og støpeetappe til venstre (del 1)

Hvor skal jeg parkere?

Brattøra P-hus stenges under byggeperioden. Midlertidig parkering i Pirbadet P-hus.

Bussholdeplassen flyttet under byggeperioden

Bussholdeplassen ved Brattørkaia 16 er midlertidig flyttet under byggeperioden. Det er nødvendig å stenge fortauet langs adkomstveien, noe som gjør av- og påstigning på buss vanskelig. Det vil heller ikke være tilrettelagt for forflyttningshemmede.

Entra bygger til Handelshøyskolen BI

Entra har inngått en 20 års leieavtale med Handelshøyskolen BI for Brattørkaia 16. Bygget er tilpasset Handelshøyskolen BI og består av et mellombygg og et hovedbygg på totalt ca 8.500 m2.

Midlertidig sykkelparkering

I perioden hvor Brattøra P-hus er stengt vil det etableres midlertidig sykkelparkering under tverrforbindelsen. Sykkelparkeringen sikres med gjerder og kodelås.

Tidsplan

Fra oppstart til ferdig bygg.