Powerhouse Brattørkaia blir endelig realisert.

Powerhouse-partnerne Entra og Skanska har inngått en avtale om byggingen av Powerhouse Brattørkaia. Snøhetta er arkitekt. Byggearbeidene startet 2 mai 2017 og vil pågå i nesten to år.

Powerhouse er et unikt tverrfaglig samarbeidsprosjekt. Kombinasjonen av ekstrem energiytelse fra selvprodusert energi med ekstremt lavt energiforbruk gir godt innemiljø. Høy fokus på riktig materialbruk gjør dette samlet til et miljøbygg i verdensklasse. Robuste løsninger på kommersielle vilkår krever en annen tilnærming enn i tradisjonelle byggeprosjekt og samarbeidet under utviklingen er spesielt viktig.

Powerhouse Brattørkaia blir et svært attraktivt produkt i Trondheims kontormarked. Erfaringene fra Powerhouse Kjørbo viser oss at målt innelima blir svært godt i et bygg med slike miljøkvaliteter. Legg til den fantastiske utsikten og beliggenheten på byens viktigste kollektivknutepunkt så er det ingen tvil om at dette blir et godt sted for våre leietakere.