Brattøra

Brattørkaia er Trondheims nye bydel ved sjøen.

Brattørkaia er et åpent og levende byrom som er litt annerledes enn resten av byen. Et byområde som ikke har noen stengetid, som har Norges største innendørs badeanlegg, et av Skandinavias største kongresshotell, Norges nasjonale museum for rock og pop, byens største konsertscene, friområder og skybar.

Utbyggingen av bydelen Brattøra med etableringen av Nordre avlastningsvei og Tverrforbindelsen er et av de betydeligste byutviklingsprosjektene i Trondheim i de senere årene. En av hovedintensjonene er at Brattøra skal bli en mer integrert del av sentrum, slik at byen skal strekke seg helt ut til fjorden.

Bydelen vil være regionens viktigste knutepunkt for kollektivtrafikk, samtidig som den vil huse et betydelig antall kunnskapsarbeidsplasser, hotell og opplevelsesattraksjoner.

På historisk grunn

Møtepunktet mellom havet, elven og land har hatt stor betydning for utviklingen av byen, av handel og befolkning. Brattørkaia bygges med en visjon om å videreføre det historiske utgangspunktet.

Sagaskrivere i middelalderen mente Brattøra var navnet på en landfast sandbank ute i elvemunningen, og flere generasjoner av historikere har ment at det gamle fylkes- og kongelige hyllningstinget lå akkurat her på sandørene ut mot fjorden. Det var på Brattøra man tok de viktige beslutningene som la grunnlaget for hvordan samfunnet skulle være. Det var her de gamle kongene ble hyllet.

I Sverresagaen står det at det ble besluttet å oppføre en slags form for ”kanon” som skulle beskytte byen mot fiender som kom sjøveien. Vekterne, som på den tiden gikk vaktrunder på natten, startet og avsluttet her på Brattøra. Mange lovbrytere fikk sine liv avsluttet her da det i lengre tid var byens rettersted.

Arkeologiske undersøkelser viser at Brattøra kan betraktes som byens første industriområde. I perioden ca. 1150-1350 fant en omfattende metallbearbeiding sted her. Råjern fra lokale produksjonsplasser ble fraktet inn til området og bearbeidet til gjenbruksgjenstander i jern, sølv og også muligens kobber.

Historien viser at Brattøra er et av byens mest kjente og betydningsfulle områder, og at mye av utviklingen og nyskapningen har hatt sitt utgangspunkt her. Det er knyttet fortellinger, begivenheter, liv, skjebner og tradisjoner til Brattøra som det er viktig å føre videre. Dagens utvikling av området er en videreføring av historien. Selv om Brattøra får en ny drakt, er målsettingen med hele området det samme som historien forteller. Brattøra blir igjen et utgangspunkt og får betydning for utviklingen av byen.

Et nytt friområde

Gå langs fjorden på promenaden som går fra Brattørkaia og bort til Skansen. Et nytt friområde med benker, et sjøbad og små utstikkere med gode fiskemuligheter. Den nye gang- og sykkelbroen ved kanalmunningen på Skansen knytter Ila nærmere Brattøra. På kaia finner du også en skatepark, og flere spennende kunstverk.

Åpen byløsning

Brattøra er et område som har samlet noen av landets fremste arkitekter til å tegne og utforme bydelen. Pir 2, Snøhetta Arkitekter, Skibnes Arkitekter, Space Group og Per A. Knudsen har vært med å sette sitt særpreg på Brattøra. Ambisjoner om innovasjon og nærhet til fjorden har gitt en rekke uventede former og vinkler.

Snøhetta står bak Brattørkaia 17A, et powerhouse som blir Norges første energipositive kontorbygg. Det får en unik arkitektur som vil stå godt med området og samtidig produsere mer energi enn det bruker. Pirbadet har på lik linje med både Rockeheim og Clarion Hotel & Congress Trondheim et unikt tak. Per A. Knudsen tegnet Norges største innendørs badeanlegg med en buet takkonstruksjon som er godt synlig fra fjorden.

Brattørkaia er fortsatt under utbygging, men den arkitektoniske standarden er satt, et åpent og tilgjenglig byrom som gir energi!

Dette har allerede gitt oppmerksomhet og priser. Rockheim har mottatt flere prestisjefylte priser, Cityprisen 2010, DnBNOR Eiendomsprisen 2010 og Trondheim kommunes Byggeskikkpris 2010 for sin arkitektoniske utforming, sitt konsept og ringvirkningene bygget har hatt for området og byen. Clarion Hotel & Congress Trondheim har fått både ros og ris for bygget som er et av Skandinavias største kongresshotell. Space Group står bak det spektakulære bygget som har byens største gullstjerne på taket.

Registrering nyhetsbrev