Prosjekt Norge har tildelt Powerhouse Brattørkaia prisen som «Årets prosjekt 2019».

Prisen ble tildelt Skanska og Powerhouse-samarbeidet for «å ha realisert et prosjekt av og mellom aktører som har tuftet prosjektet på langsiktig samarbeid, felles erfaring og tillit».

– Når Prosjekt Norge tildeler Powerhouse Brattørkaia prisen for årets prosjekt, anerkjenner de prosjektgjennomføringen vår. Vi får prisen for måten vi har samarbeidet og greid å være innovative for å nå mål ingen har gjort før oss, sier direktør for prosjektutvikling i Entra, Per Ola Ulseth.

«Grensesprengende på klima, energi og miljø»

– Skanska har hatt en veldig god prosjektgjennomføring. Samtidig har et godt samarbeid i Powerhouse med Skanska, Snøhetta, og tre andre partnere ført til noe så konkret og et så fantastisk godt resultat som Powerhouse Brattørkaia, sier Ulseth.

Juryens begrunnelse for tildelingen, er:

  • Det har blitt til i et nært samarbeid mellom aktører som har tuftet prosjektet på langsiktig samarbeid, felles erfaring og tillit.
  • Dette har vært sentralt for å realisere et teknisk og miljømessig ambisiøst prosjekt.
  • Det er ett av få fyrtårnprosjekter i Norge som er grensesprengende med klima, miljø og energi som premissgivere for design, bygging og drift.
  • Bygget er et «plusshus» og vil gjennom driftsfasen produsere mer energi enn det enn det som ble brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget.Bygget er tegnet etter prinsippet form følger miljø. Når man setter miljøet først, skapes det en ny type arkitektur.
  • I sum fremstår dette som et meget godt prosjekt, som demonstrerer at det er mulig å kombinere høy innovasjonsgrad, kvantesprang innen et byggs miljøavtrykk og overholde de klassiske resultatmålene.
  • Prisen «Årets prosjekt 2019» vil derfor gi honnør til Entra, Skanska, Snøhetta, Zero og Asplan Viak for Powerhouse Brattørkaia.