Bussholdeplassen ved Brattørkaia 16 er midlertidig flyttet under byggeperioden. Det er nødvendig å stenge fortauet langs adkomstveien, noe som gjør av- og påstigning på buss vanskelig. Det vil heller ikke være tilrettelagt for forflyttningshemmede.

Bussholdeplassen er flyttet til holdeplass som vist på kartet.

Det kan bli nødvendig å stenge Nordre Avlastningsvei i perioder under byggingen av Powerhouse. Vi vil informere om dette fortløpende.