Entra har inngått en 20 års leieavtale med Handelshøyskolen BI for Brattørkaia 16. Bygget er tilpasset Handelshøyskolen BI og består av et mellombygg og et hovedbygg på totalt ca 8.500 m2.

Bygget er tilpasset tomtens potensiale, samtidig som det er et bygg med utpreget egenart. Brattørkaia 16 inngår som en del av paraderekken på Brattørkaia.

Hovedbygget strekker seg over fem etasjer og inneholder undervisningsarealer, diverse studiefunksjoner og skolens administrasjon. Mellombygget over tre etasjer i glass knytter prosjektet sammen med Brattørkaia 15 AB, og utgjør byggets inngangsparti og kantineområde.

Entra har høye miljøambisjoner og bygget vil være et netto nullenergibygg (+/-hus) og sertifiseres som BREEAM Excellent. Skanska Norge AS er på vegne av Entra engasjert for å gjennomføre prosjektet i en totalentreprise.

Ved spørsmål knyttet til gjennomføringen av prosjektet kan dette rettes til Entras kundesenter:
service@entra.no
800 ENTRA (800 36872).