Følg med på hva som skjer uke for uke.

Uke 50 Powerhouse

Kompletteringsarbeider opp sjøgangen/eksisterende heis

 • Fasader
 • Glassfelt
 • Komplettering trapperom og eksisterende heis

Utvendig trapp i fasade mot Fjordplassen

 • Himlingsmontasje inkl lysmontasje

Fjordplassen/utomhus

 • Asfaltering mot Nordre Avlastningsvei 12.12.18
 • Gangvei under/langs sjøgangen jfr utomhusplan

Tak

 • Tekking, komplementering

Atrium

 • Isolasjon og tekking

Fasader/yttervegger

 • Platekledning fasade vest
 • Platekledning fasade øst

Innvendige arbeider 1.-9. etasje

 • Det pågår nå arbeider for alle fag
 • Heismontasje ferdigstilles før nyttår

Rigg og drift

 • Trafikkvakt ved behov
 • På grunn av HMS-forhold ser vi at eksisterende heis ikke kan åpne før, 15.02.2019
 • Flytting av stillas/klatrere
 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd

 

Uke 51 Powerhouse

Kompletteringsarbeider opp sjøgangen/eksisterende heis

 • Fasader
 • Glassfelt
 • Komplettering trapperom og eksisterende heis

 

Utvendig trapp i fasade mot Fjordplassen

 • Himlingsmontasje inkl lysmontasje

Fjordplassen/utomhus

 • Gangvei under/langs sjøgangen jfr utomhusplan

Tak

 • Trekking komplettering
 • Braketter solcellepanel komplettering
 • Montasje av bæresystem solcelle
 • Montasje av solceller

Atrium

 • Isolasjon og tekking

Fasader/yttervegger

 • Platekledning fasade øst

Invendige arbeider 1.-9. etasje

 • Arbeid for alle fag
 • Heismontasje ferdigstilles før nyttår

Rigg og drift

 • Trafikkvakt ved behov
 • Fokus på HMS og ryddighet i alle ledd.
 • Heis stenges til 14.12.18
 • Flytting av stillas

Rigg og drift

 • Trafikkvakt ved behov
 • På grunn av HMS-forhold ser vi at eksisterende heis ikke kan åpne før, 15.02.2019
 • Flytting av stillas/klatrere
 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd

Uke 1 Powerhouse

Kompletteringsarbeider opp sjøgangen/eksisterende heis

 • Fasader
 • Glassfelt
 • Komplettering trapperom og eksisterende heis

Utvendig trapp i fasade mot Fjordplassen

 • Himlingsmontasje inkl lysmontasje

Fjordplassen/utomhus

 • Gangvei under/langs sjøgangen jfr utomhusplan

Tak

 • Montasje av solceller (ferdigstilles uke 48)
 • Montasje tilpasningsplater langs gesims

Innvendige arbeider 1.-9. etasje

 • Det pågår nå arbeider for alle fag

Rigg og drift

 • Trafikkvakt ved behov
 • På grunn av HMS-forhold ser vi at eksisterende heis ikke kan åpnes før 15.02 2019
 • Flytting av stillas/klatrere
 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd

 

Trykk her for å se utsnitt som viser området vi skal gjennom med overvannsledning.

 

Plan 3, støpeetappe til høyre for turkis strek (del 2) og støpeetappe til venstre (del 1)