Følg med på hva som skjer uke for uke.

Uke 8 Powerhouse

Kompletteringsarbeider opp sjøgangen/eksisterende heis

 • Fasader
 • Glassfelt
 • Komplettering trapperom og eksisterende heis

Utvendig trapp i fasade mot Fjordplassen

 • Himlingsmontasje
 • Lysmontasje
 • Håndløpere
 • Komplettering

Fjordplassen/utomhus

 • Gangvei under/langs sjøgangen jfr utomhusplan

Tak

 • Gangbaner og sikkerhetsanordninger (ferdig uke 8)

Atrium

 • Isolasjon og tekking
 • Montasje av glassprofiler og glass
 • komplettering gesimsbeslag

Fasader/yttervegger

 • Platekledning fasade vest
 • Platekledning fasade øst
 • Komplettering solsceller fasade sør

Innvendige arbeider 1.-9. etasje

 • Det pågår nå arbeider for alle fag
 • Komplementering heiser etter heiskontroll
 • Befaring pågår og lukking av punkter pågår
 • Byggherreendringer/leietakertilpasninger
 • Kunstnerisk utsmykking
 • Innregulering i gang

Rigg og drift

 • Trafikkvakt ved behov
 • På grunn av HMS-forhold ser vi at eksisterende heis ikke kan åpne før, 15.02.2019
 • Flytting av stillas/klatrere
 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd. Ekstra fokus på HMS ved montasje av gangbaner tak.
 • Riggområdet justeres mht overlevering
 • Prosess innflytting leietakere er i gang

Overlevering nr. 1 1.3.2019

Uke 9 Powerhouse

Kompletteringsarbeider opp sjøgangen/eksisterende heis

 • Fasader
 • Glassfelt
 • Komplettering trapperom og eksisterende heis

Utvendig trapp i fasade mot Fjordplassen

 • Komplementering

Fjordplassen/utomhus

 • Tekking, isolering og fylling masser
 • Gangvei under/langs sjøgangen jfr utomhusplan

Utenomhus mot øst/BI

 • Montering rister mot øst/BI
 • Tekking av vegger luftavkast

Tak

 • Gangbaner og sikkerhetsanordninger (ferdig uke 8)

Innvendige arbeider 1.-9. etasje

 • Det pågår nå arbeider for alle fag
 • Befaring pågår og lukking av punkter pågår
 • Byggherreendringer/leietakertilpasninger
 • Kunstnerisk utsmykking
 • Innregulering i gang

Rigg og drift

 • Trafikkvakt ved behov
 • På grunn av HMS-forhold ser vi at eksisterende heis ikke kan åpne før, 15.02.2019
 • Flytting av stillas/klatrere
 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd. Ekstra fokus på HMS ved montasje av gangbaner tak.
 • Riggområdet justeres mht overlevering
 • Prosess innflytting leietakere er i gang

Uke 10  Powerhouse

Utvendig trapp i fasade mot Fjordplassen

 • Komplementering

Fjordplassen/utomhus

 • Gangvei under/langs sjøgangen jfr utomhusplan

Utenomhus mot øst/BI

 • Montering rister mot øst/BI
 • Tekking av vegger luftavkast

Innvendige arbeider 1.-9. etasje

 • Det pågår nå arbeider for alle fag
 • Befaring pågår og lukking av punkter pågår
 • Byggherreendringer/leietakertilpasninger
 • Kunstnerisk utsmykking
 • Innregulering i gang

Rigg og drift

 • Trafikkvakt ved behov
 • På grunn av HMS-forhold ser vi at eksisterende heis ikke kan åpne før, 1.3.2019
 • Flytting av stillas/klatrere
 • Stort fokus på HMS og ryddighet i alle ledd. Ekstra fokus på HMS ved montasje av gangbaner tak.

Trykk her for å se utsnitt som viser området vi skal gjennom med overvannsledning.

 

Plan 3, støpeetappe til høyre for turkis strek (del 2) og støpeetappe til venstre (del 1)