I perioden hvor Brattøra P-hus er stengt vil det etableres midlertidig sykkelparkering under tverrforbindelsen. Sykkelparkeringen sikres med gjerder og kodelås.

Det plasseres containere ute med mulighet for sykkelparkering. Det blir egne containerne som kan benyttes til utstyr som er i bruk regelmessig, og som vanligvis kun kan tas ut og inn via nedkjøringsrampen.