Brattørkaia 17 A, Powerhouse, skal bli et miljøprosjekt i verdensklasse. Bygget skal Breeam-sertifiseres til Outstanding.

Bygget skal stå ferdig i februar 2019. Bygget skal over livsløpet på 60 år, generere mer fornybar energi enn det som blir brukt til produksjon og transport av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Byggeplassen skal være 100 % fossilfri.

 

Vil du vite mer?
Klikk her for å lese miljøinformasjonen for Powerhouse Brattørkaia.