Prosjektgjennomføring

Live Web bilde byggeplass BK16-17

Les miljøinformasjonen

Miljøprosjekt i verdensklasse

Brattørkaia 17 A, Powerhouse, skal bli et miljøprosjekt i verdensklasse. Bygget skal Breeam-sertifiseres til Outstanding.

Miljøsertifisering av Brattørkaia 16

Brattørkaia 16 skal  Breeam-sertifiseres og tilfredsstille energiklasse A.

Kontakt Entras kundesenter

Velkommen til kundesenteret!

Hva skjer når

Følg med på hva som skjer uke for uke.

Hvor skal jeg parkere?

Brattøra P-hus stenges under byggeperioden. Midlertidig parkering i Pirbadet P-hus.

Bussholdeplassen flyttet under byggeperioden

Bussholdeplassen ved Brattørkaia 16 er midlertidig flyttet under byggeperioden. Det er nødvendig å stenge fortauet langs adkomstveien, noe som gjør av- og påstigning på buss vanskelig. Det vil heller ikke være tilrettelagt for forflyttningshemmede.

Entra bygger til Handelshøyskolen BI

Entra har inngått en 20 års leieavtale med Handelshøyskolen BI for Brattørkaia 16. Bygget er tilpasset Handelshøyskolen BI og består av et mellombygg og et hovedbygg på totalt ca 8.500 m2.

Midlertidig sykkelparkering

I perioden hvor Brattøra P-hus er stengt vil det etableres midlertidig sykkelparkering under tverrforbindelsen. Sykkelparkeringen sikres med gjerder og kodelås.

Tidsplan

Fra oppstart til ferdig bygg.