I 2018 vil 1500 studenter flytte inn i nytt bygg på Brattørkaia. Det er knyttet høye miljøvennlige ambisjoner for bygget, og målet for Brattørkaia 16 er å oppnå et «BREEAM Excellent»-sertifikat.